Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Technicznych

O wydziale

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej swą uchwałą z 30 stycznia 2008 roku utworzył Wydział Nauk Technicznych dowodząc, że nasza uczelnia z 10 -letnią tradycją w kształceniu w zakresie nauk humanistycznych chce się rozwijać rozpoczynając kształcenie na kierunkach technicznych skupionych na tym wydziale.

W maju 2008 roku wydział uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

Oferta dydaktyczna:


Geodezja i kartografia studia na specjalnościach:


Ochrona środowiska nowość studia na specjalnościach:

  • zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii
  • zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami


studia podyplomowe


kursy i szkolenia