Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Instytut Nauk Technicznych

O wydziale

Wydział Nauk Technicznych jest jednostką naukowo-badawczą. Został utworzony w 2008 roku jak jednostka organizacyjna w ramach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. WNT kształci studentów na trzech kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych.

Misją WNT jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych, badawczych i szkoleniowych z zakresu nauk technicznych. Oferta edukacyjna WNT jest stale doskonalona w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania profili i specjalności kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział aktywnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi poprzez organizację wydarzeń branżowych. Celem Wydziału jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń między nauką, a światem biznesu.

Wydział Nauk Technicznych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach studiów dziennych i zaocznych:

 

 

 

Geodezja i kartografia więcej -->

#geodezja#geoinformatyka#inżynier#mapy#dane#GIS

Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i kartografia przygotują Cię do podjęcia pracy w biurach geodezyjnych, firmach geoinformatycznych oraz wydziałach geodezji sektora administracji samorządowej i państwowej. Zdobytą wiedzę wykorzystasz także we współpracy z instytucjami zajmującymi się gospodarczą obsługą nieruchomościami, firmami budowlanymi, projetantami oraz architektami, którzy korzystają z kompleksowych usług w procesie przygotowywania map i planów. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prac związanych z wykonastwem geodezyjnym, jak również do projektowania, tworzenia, zarządzania i użytkowania interaktywnych systemów informacji przestrzennej. Masz również możliwość zdobycia niezbędnych uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, które pomogą Ci prowadzić własną działalność gospodarczą. Eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w Twojej codziennej pracy. W trakcie studiów odbędziesz praktyki, które zapewniają współpracujący z nami partnerzy tego kierunku.

Program studiów

Zapisz się na studia

    Ochrona środowiska więcej-->

#OZE#energia#środowisko#zarządzanie#recykling#ekologia

Studia inżynierskie na kierunku ochrona środowiska przygotują Cię do pracy w charakterze menedżera ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Podczas studiów będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności według autorskiego programu studiów, opracowanego we współpracy z partnerami zewnętrznymi uwzględniającym potrzeby rynku pracy. Studia przygotują Cię do pracy w administracji samorządowej; firmach zajmujących się sporządzaniem opracowań środowiskowych np.: ocen oddziaływania na środowisko; przedsiębiorstwach przetwórstwa odpadów; zakładach produkujących i dystrybuujących energię z odnawialnych źródeł energii. Zdobędziesz także umiejętności menedżerskie oraz kompetencje przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po studiach bez problemu poradzisz sobie w dynamicznym i wymagającym rynku pracy. Pomogą Ci w tym zajęcia prowadzone przez zaproszonych przez nas ekspertów oraz praktyki zawodowe w współpracujących z nami organizacjach i instytucjach.

  Program studiów

Zapisz się na studia

 

Oferowane specjalności na studiach I stopnia: 

    Informatyka więcej-->

#programowanie#inżynieria#gry#dane#telekomunikacja#informatyka

Na lokalnym rynku pracy zawód Informatyk, to jeden z najbardziej poszukiwanych profesji. We Wrocławiu wciąż przybywa nowych miejsc pracy dla programistów oraz analityków danych. Szczególnie szybko rozwija się sektor projektów informatycznych skupionych na różnych branżach, zarówno technologii telekomunikacyjnych jak i sektora usług bankowych i finansowych. Wciągu najbliższych lat we Wrocławiu mają powstać nowe centra informatyczno-biznesowe. Miasto staje się powoli stolicą projektów informatycznych. Obecnie we Wrocławiu swoje oddziały i przedstawicielstwa posiadają takie firmy jak: NOKIA, IBM, Capgemini, Comarch, REC Global, HP, Google, Teta, Volvo.

Kształcenie na kierunku informatyka jest zgodne z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią Ci znalezienie pracy w charakterze programisty, programisty gier komputerowych, analityka danych lub Projekt Managera. Jako absolwent kierunku informatyka będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki jak również analizy danych. zdobyte umiejętności wykorzystasz do rozwiązywania konkretnych problemów informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w charakterze analityka danych. Posiądziesz umiejętności wykorzystania poznanych języków programowania oraz projektów związanych z pracą zawodową. Bez problemu zgodnie z zadaną specyfiką zaprojektujesz, zbudujesz i wdrożysz system informatyczny. Ponadto sprawdzisz się w roli menedżera projektów informatycznych.

Tym co wyróżnia informatykę w DSW spośród licznych ofert innych uczelni jest uwzględnienie w programie studiów potrzeb lokalnego rynku pracy. W procesie kształcenia nacisk będzie kładziony głównie na zajęcia praktyczne prowadzone przez zaproszonych do współpracy ekspertów - programistów z dużych wrocławskich firm. Dzięki nim poznasz zawód programisty już na studiach.

Program studiów

Zapisz się na studia

 

Oferowane specjalności na studiach I stopnia:

Rozdanie dyplomów 2016