Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Nauk Technicznych

O wydziale

Wydział Nauk Technicznych jest jednostką naukowo-badawczą. Został utworzony w 2008 roku jako jednostka organizacyjna w ramach Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. WNT kształci studentów na trzech kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach podyplomowych.

 

Misją WNT jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych, badawczych i szkoleniowych z zakresu nauk technicznych. Oferta edukacyjna WNT jest stale doskonalona w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania profili i specjalności kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wydział aktywnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi poprzez organizację wydarzeń branżowych. Celem WNT jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń między nauką, a światem biznesu.

 

Wydział Nauk Technicznych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach studiów dziennych i zaocznych:

Geodezja i kartografia - kierunek akredytowany. Studia na specjalnościach:

 


Ochrona środowiska nowość studia na specjalnościach:

 

 

Informatyka nowość studia na specjalnościach:

 

studia podyplomowe